Strona głównaKlauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych

Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych

Zasady przetwarzania danych osobowych
  •  

Klauzula informacyjna w związku ze świadczeniem usług medycznych Zgodnie z artykułem 13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego spływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 w ogólne rozporządzenie o ochronie danych.1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Lekarski dr nauk medycznych Sławomir Sztenc w Szubinie ul Tadeusza Kościuszki 4 zwanym dalej gabinetem lekarskim dr S.Sztenc 2) Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem gabinet@sztenc.pl telefon 5284 8188 a także pod adresem wskazanym w punkcie 1. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej diagnozy medycznej i zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zapewnienia społecznego leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej na podstawie artykułu 6 ustęp 1 punkt c oraz artykuł 9 ustęp 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz artykuł 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 4) Odbiorcom Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz na rzecz gabinetu lekarskiego Sławomir Sztenc zakresie diagnostyki medycznej transportu medycznego w szczególności określone w artykułu ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. 5) Administrator danych nie przekazuje pani pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w artykule 26 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta t.j a. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu - z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia która jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpił zgon - dokumentacji medycznej zawierających dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników które jest przechowywana przez okres 30 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano ostatniego wpisu b. skierowanie na badania lub zleceń na kasza które są przechowywane przez okres : - 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenie lekarza - dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym wystawiono skierowanie w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenie się pacjenta ustalonym terminie chyba że pacjent odebrał skierowanie. - dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia które jest przechowywane przez okres 22 lat 7) Posiada PaniPan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przetwarzania danych. 8) Ma pan pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych pani pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie udzielania świadczeń osobowych jest Pan Pani zobowiązana do ich podania a on sekwencyjnie podania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych przeciwnym zakresie jest dobrowolna pozostałym zakresie jest dobrowolne. 10)Dane udostępniane przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.