Strona głównaUltrasonografiaBadanie ultrasonograficzne do 10 tygodnia ciąży.

Badanie ultrasonograficzne do 10 tygodnia ciąży.

Wytyczne PTG odnośnie badania USG we wczesnej ciąży

W tym okresie celem badania ultrasonograficznego ze wskazań lekarskich jest
-uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego,
-ocena wieku ciążowego (GS,CRL),
-uwidocznienie czynności serca płodu,
-ocenę liczby zarodków, kosmówek i owodni
-stwierdzenie prawidłowego lub patologicznego rozwoju ciąży.
Wynik badania będzie zawierać ocenę:
1. Macicy: kształt (regularny, nieregularny), budowa ( prawidłowa, nieprawidłowa: wady, mięśniaki) wielkość ( prawidłowa, powiększona).
2. Lokalizacja i budowa przydatków.
3. Pęcherzyka ciążowego (Gestation Sac ): położenie w jamie macicy, liczba pęcherzyków ciążowych, kształt (okrągły, spłaszczony, regularność zarysów ) pomiar pęcherzyka ciążowego (GS – średnia z 3 wymiarów)
4. Pęcherzyka żółtkowego (Yolk Sac) obecność YS (tak/nie) średnica opis ewentualnych nieprawidłowości (kształt, echogeniczność)
5. Zarodka: obecność (tak/nie), pomiar długości ciemieniowo – siedzeniowej / CRL / obecność czynności serca / przy CRL powyżej 6 mm /