Strona głównaUltrasonografiaBadanie ultrasonograficzne serca płodu

Badanie ultrasonograficzne serca płodu

Zalecenia PTG odnośnie oceny serca przez ginekologa
Badanie to powinno obejmować ocenę:
1. Położenia serca
2. Wielkości serca - (1/3 klatki piersiowej )
3. Czterojamowości serca - (uwidocznienie tzw. "krzyża serca" )
4. Rytmu serca - ( miarowy 120 - 170/min )
5. Zalecane jest uwidocznienie skrzyżowania dużych naczyń (drogi wypływu z lewej i prawej komory serca)

Nieprawidłowość dotycząca położenia, wielkości, budowy lub rytmu serca jest wskazaniem do badania kardiologicznego płodu w ośrodku referencyjnym.