Strona głównaUltrasonografiaBadanie USG narządów płciowych

Badanie USG narządów płciowych

Zalecenia PTG odnośnie standardu USG w ginekologii
Każdy wynik ginekologicznego badania ultrasonograficznego powinien zawierać następujące dane:
a. imię, nazwisko, datę urodzenia lub PESEL pacjentki,
b. miejsce i datę badania, wykonujący badanie,
c. informację dotyczącą nazwy aparatu ultrasonograficznego oraz rodzaju i częstotliwości głowic, którymi badanie zostało wykonane,
d. rozpoznanie wstępne lekarza kierującego,
e. data ostatniej miesiączki (OM), dzień cyklu.
Trzon macicy:
Wielkość:
- prawidłowa
- nieprawidłowa
Wymiary [w mm]: długość mierzona od ujścia wewnętrznego, szerokość mierzona na wysokości dna oraz grubość (wymiar AP w dnie).
Położenie :
- w przodozgięciu
- w tyłozgięciu
- przesunięcie (prawo/lewe)
Echogeniczność:
- jednorodna
- niejednorodna
Kształt :
- prawidlowy
- nieprawidłowy
nieregularne obrysy dno łukowate podwójna macica jednorożna przegrody
Nieprawidłowości trzonu macicy : mięśniaki, inne guzy:
- lokalizacja
- wymiary ( powyżej 10 mm )
- echogeniczność
- zarysy
Endometrium:
Grubość / szerokość [mm] - (wymiar w przekroju podłużnym obejmujący dwie warstwy - pomiar w najszerszym miejscu)
Echogeniczność endometrium :
- jednorodna
- niejednorodna
- obecność echa środkowego, jama macicy
- zarysy - regularne/nieregularne
- ewentualna obecność IUD w jamie macicy - lokalizacja
Nieprawidłowości endometrium:
- zarysy - nieregularne
- zmiany ogniskowe (wymiary, echogeniczność, lokalizacja)
- obecność płynu w jamie macicy (echogeniczność, wymiar AP)
Szyjka macicy
Prawidłowa / nieprawidłowa (opis)
Ocena jajników
Widoczność jajników - tak / nie
1. wymiary jajników ( 2 lub 3 prostopadłe wymiary i/lub objętość)
2. echogeniczność prawidłowa / nieprawidłowa
3. pecherzyki wzrastające, dominujące.
Nieprawidłowości jajników:
Guzy:
- jedno/obustronne
- struktura guza (lity, torbielowaty, torbielowato-lity) - echogeniczność
- wymiary guza
- zarysy (ściana zewnętrzna i wewnętrzna)
- torbiele jedno/wielokomorowe
- obecność przegród (grubość > 3 mm.)
- wyrośli brodawkowatych (wymiar > 3 mm.)
- obecność płynu w jamie otrzewnowej (badanie TV +TA).
Inne zmiany patologiczne przydatków np: torbiele okołojajnikowe,wodniak jajowodu, ciąża ektopowa i inne - opis zmiany.
W przypadkach podejrzenia zmian o charakterze czynnościowych zalecane jest ponowne badanie kontrolne po miesiączce (po 4 do 6 tygodniach)