Strona głównaWizyty profilaktyczneProfilaktyka raka błony śluzowej trzonu macicy

Profilaktyka raka błony śluzowej trzonu macicy

Zagadnienia profilaktyki na materiale Kliniki Ginekologii Onkologicznej
Profilaktyka raka błony śluzowej trzonu macicy
dr Sylwia Łapińska-Szumczyk, lek. Anna Abacjew-Chmyłko Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Etiologia raka błony śluzowej trzonu macicy jest wieloczynnikowa. Nie ma w zasadzie metody, która spełniałaby warunki screeningu w przypadku tego nowotworu tzn. byłaby czuła, tania i ogólnie dostępna dla szerokiej populacji, stąd próba określenia czynnika mogącego stanowić element screeningu. Materiał: Analiza 292 chorych na raka błony śluzowej trzonu macicy operowanych w Klinice Ginekologii AM w Gdańsku w latach 1981-1996. Wyniki: Średni wiek chorych wynosił 60,6 lat. Najczęściej zgłaszanym objawem chorobowym były nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, u 1,4% kobiet proces nowotworowy rozwijał się bezobjawowo. U ponad połowy badanej grupy nie stwierdzono odchyleń w badaniu ginekologicznym. Przeważały kobiety z nieprawidłową masą ciała, określoną wskaźnikiem BMI. Stwierdzono wieloletni przebieg cukrzycy i nadciśnienia tętniczego przed rozpoznaniem procesu złośliwego. Wnioski: Niezwykle istotne w profilaktyce raka trzonu macicy pozostaje nadal wyodrębnienie pacjentek z grup "wysokiego ryzyka" oraz ich ścisła kontrola, szczególnie w przypadku otyłych kobiet z wieloletnim wywiadem dotyczącym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy.