Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet do 10 tygodnia ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet do 10 tygodnia ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

 1.  Grupa krwi i Rh.
 2.  Przeciwciała odpornościowe.
 3.  Morfologia krwi.
 4.  Badanie ogólne moczu.
 5.  Badanie cytologiczne.
 6.  Badanie czystości pochwy.
 7.  Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo
 8.  VDRL
 9.  Badanie stomatologiczne, uwzględniające ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, określenie potrzeb profilakyczno-leczniczych i ustalenie planu leczenia.
 10.  Badanie HIV i HCV.
 11.  Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 1.  Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
 2.  Badanie we wzierniku i zestawione.
 3.  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 4.  Badanie gruczołów sutkowych.
 5.  Określenie wzrostu i masy ciała.
 6.  Ocena ryzyka ciążowego.
 7.  Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 8.  Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie.
 9.  W przypadku opieki sprawowanej przez położną obowiązkowa konsultacja lekarza ginekologa.