Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet 11 - 14 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet 11 - 14 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

  1. Badanie ultrasonograficzne.
  2. Badanie ogólne moczu.
  3. Badanie   cytologiczne,   jeśli   nie   było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

 

 

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 

  1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.
  2. Badanie we wzierniku i zestawione.
  3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  4. Pomiar masy ciała.
  5. Ocena ryzyka ciążowego.
  6. Propagowanie   zdrowego   stylu   życia,   w   tym zdrowia jamy ustnej.
  7. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.