Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet 15—20 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet 15—20 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

  1. Morfologia krwi.
  2. Badanie ogólne moczu.
  3. Badanie czystości pochwy.
  4.  Badanie   cytologiczne,   jeśli   nie   było  wcześniej wykonane w okresie ciąży.

                   

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

  1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe. 
  2.  Badanie we wzierniku i zestawione.    
  3. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  4. Pomiar masy ciała.
  5. Ocena ryzyka ciążowego. 
  6.  Propagowanie zdrowego stylu życia.