Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet 27—32 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet 27—32 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

 1. Morfologia krwi
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Przeciwciała odpornościowe.
 4. Badanie ultrasonograficzne.
 5. W    przypadku    występowania       wskazań    —   podanie     globuliny    anty-D (28—30 tydz. ciąży).
 6. Badanie   cytologiczne,   jeśli   nie   było  wcześniej wykonane w okresie ciąży.

   

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.  
 2. Badanie we wzierniku i zestawione.       
 3. Ocena czynności serca płodu.      
 4.  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 5.  Pomiar masy ciała.    
 6.  Ocena ryzyka ciążowego.  
 7. Propagowanie   zdrowego   stylu   życia.
 8. Praktyczne   i   teoretyczne   przygotowanie   do      porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.