Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet 33—37 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet 33—37 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu.
 3. Badanie czystości pochwy.
 4. Antygen HBs.
 5. Badanie w kierunku HIV.
 6. Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących.
 7. W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym     ryzykiem     zakażenia:    VDRL, HCV.
 8. Badanie   cytologiczne,   jeśli   nie   było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

 

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.  
 2. Badanie we wzierniku i zestawione. 
 3. Ocena wymiarów miednicy.
 4. Badanie we wzierniku i zestawione.
 5. Ocena czynności serca płodu.
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
 7. Ocena aktywności płodu.
 8. Badanie gruczołów sutkowych.
 9. Pomiar masy ciała.
 10. Kontrola stanu zdrowia jamy ustnej.
 11. Ocena ryzyka ciążowego.
 12. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 13. Praktyczne   i   teoretyczne   przygotowanie   do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
 14. W     przypadku     opieki   sprawowanej       przez położną    obowiązkowa       konsultacja    lekarza ginekologa.