Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet 38—39 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet 38—39 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

 1. Morfologia krwi.
 2. Badanie ogólne moczu

 

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe
 2. Badanie położnicze.
 3. Ocena czynności serca płodu.
 4. Ocena aktywności płodu.
 5. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 6. Pomiar masy ciała.
 7. Ocena ryzyka ciążowego.
 8. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 9. Praktyczne   i teoretyczne   przygotowanie   do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
 10. W     przypadku     opieki   sprawowanej       przez położną    obowiązkowa       konsultacja    lekarza ginekologa.