Strona głównaOpieka nad ciężarnąZalecany zakres świadczeń u kobiet po 40 tydz. ciąży

Zalecany zakres świadczeń u kobiet po 40 tydz. ciąży

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187

Zalecany zakres świadczeń profilaktycznych i działań w zakresie promocji zdrowia oraz badań diagnostycz-
nych i konsultacji medycznych, wykonywanych u kobiet w okresie ciąży, wraz z okresami ich przeprowa-
dzania:

 po 40 tyg. ciąży badanie co 2—3 dni

Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne:

 1. Badanie KTG.
 2. Badanie     ultrasonograficzne      (jednorazowo).

 

Świadczenia profilaktyczne wykonywane  przez lekarza lub położną i działania w zakresie promocji zdrowia:

 1. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe
 2. Badanie położnicze.
 3. Badanie   we   wzierniku   i   zestawione według wskazań medycznych.
 4. Ocena ruchów płodu
 5. Ocena czynności serca płodu.
 6. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 7. Pomiar masy ciała.
 8. Ocena ryzyka ciążowego.
 9. Propagowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia jamy ustnej.
 10. Praktyczne   i  
 11. Badanie ogólne podmiotowe i przedmiotowe.  
 12. teoretyczne   przygotowanie   do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa w formie grupowej lub indywidualnej.
 13. Bezwzględne   skierowanie   do   hospitalizacji po 41 tyg. ciąży.