Strona głównaAktualnościPIERWSZE e-recepty (w formie SMS!!!) wystawione (13-tego o 13!!!).

PIERWSZE e-recepty (w formie SMS!!!) wystawione (13-tego o 13!!!).

Kolejny etap zmian oprogramowania przeszedł pomyślne testy. Przy okazji informuję o bezproblemowej realizacji e-recept w Szubinie, pomimo że były to PIERWSZE elektroniczne recepty w tych jednostkach.

 

PIERWSZE e-recepty (w formie SMS!!!) wystawione (13-tego o 13!!! (marzec 2019)). Kolejny etap zmian oprogramowania przeszedł pomyślne testy. Przy okazji informuję o bezproblemowej realizacji e-recept w Szubinie, pomimo że były to PIERWSZE elektroniczne recepty w tych jednostkach.. --Prosze jednak nie zapominać że recepty mozna wystawiać po osobistym zbadaniu pacjenta..Na razie takie zdalne wysyłanie rezerwujemy gdy trzeba wystawić receptę np na lek po wykonanym u nas badaniu (np. wymaz, badanie cytologiczne) Z art. 42 ustawy (Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) ). lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu. Lekarz ponosi odpowiedzialność prawną za skutki zastosowanie danego leku u pacjenta Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia - dają możliwość ograniczenia wizyt osób przewlekle chorych u lekarza, bo lekarz może wystawić trzy recepty na kolejne miesięczne kuracje, określając dzień, od którego może nastąpić ich realizacja. 30-dniowy termin realizacji takich recept liczony jest wówczas od naniesionej na recepcie daty realizacji.Bądź w kontakcie FACEBOOK